Aktiviteter‎ > ‎

2015

Der afholdes ordinær generalforsamling den 4.oktober 2015 kl.9:30
Dagorden iflg. vedtægter

Stedet er Nedermarken 27 5560 Aarup se KORT

Samme dato og sted holdes der Faverollesdag.
Vi mødes kl.9:00 for at sætte dyrene i burene og drikke fælles formiddagskaffe med et rundstykke.
Derefter gennemgår dommerne dyrene mens der holdes generalforsamling. Så spiser vi den medbragte frokost og får en snak om dyrene med udgangspunkt i de kommentarer dommerne har lavet på kortene.
Tilmeld antal dyr og mennesker til Heidi tlf.30646972 eller Mail

 Dagsorden Faverollesklubbens Generalforsamling 4.okt. 2015

1.    Valg af dirigent og stemmetæller

2.    Formandens beretning

3.     Kassernes fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.     Indkomne forslag

5.     Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsen Erik Vestergård
Bestyrelsen Heidi Duelund
Suppleant Helge Laursen
Suppleant Ivan Andersen     

6.     Valg af revisorer

7.    Arbejdsprogram for det kommende år
Landsudstilling, hønsedag, næste års mødested,
valg af dommere, informationsmateriale m.m 

8.   Eventuelt

Comments