Aktiviteter‎ > ‎

2013

Der afholdes ordinær generalforsamling den 6.oktober 2013 kl.10:00
Dagorden iflg. vedtægter

Stedet er Fjerkrækolonien på Fenrisvej i Herning.

Samme dato og sted holdes der Faverollesdag i samarbejde med den Toppede klub så der er gode muligheder for at lave fælleskørsel.
Vi mødes kl.9:00 for at sætte dyrene i burene og drikke fælles formiddagskaffe med et rundstykke.
Derefter gennemgår Jens dyrene mens der holdes generalforsamling. Så spiser vi den medbragte frokost og får en snak om dyrene med udgangspunkt i de kommentarer Jens har lavet på kortene.
Tilmeld antal dyr og mennesker til Erik på tlf. 97934854 eller Mail

 DagsordenFaverollesklubbens Generalforsamling 6.okt. 2013

1.     Valg af dirigent og stemmetæller

2.     Formandens beretning

3.     Kassernes fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.     Indkomne forslag
        Klubben
        DFfR

5.    Valg af bestyrelse og suppleanter
       Bestyrelsen Erik Vestergård
       Bestyrelsen Svend Erik Kjær Laursen   
       Suppleant Helge Laursen     
       Suppleant Ivan Andersen     

6.    Valg af revisorer

7.    Arbejdsprogram for det kommende år
       Landsudstilling, hønsedag, næste års mødested,
       valg af dommere, informationsmateriale m.m 

8.   Eventuelt