Aktiviteter‎ > ‎

2012

Der afholdes ordinær generalforsamling den 7.oktober 2012 kl.10:00
Dagorden iflg. vedtægter

Stedet er Fjerkrækolonien på Fenrisvej i Herning.

Samme dato og sted holdes der Faverollesdag i samarbejde med den Toppede klub så der er gode muligheder for at lave fælleskørsel.
Vi mødes kl.9:00 for at sætte dyrene i burene og drikke fælles formiddagskaffe med et rundstykke.
Derefter gennemgår Jens dyrene mens der holdes generalforsamling. Så spiser vi den medbragte frokost og får en snak om dyrene med udgangspunkt i de kommentarer Jens har lavet på kortene.
Tilmeld antal dyr og mennesker til Erik på tlf. 97934854 eller Mail

 Dagsorden Faverollesklubbens Generalforsamling 7.okt. 2012

1.     Valg af dirigent og stemmetæller

2.    Formandens beretning

3.     Kassernes fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.     Indkomne forslag

5.     Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsen Finn Sørensen   
Suppleant Helge Laursen     
Suppleant Ivan Andersen     

6.     Valg af revisorer

7.    Arbejdsprogram for det kommende år
Landsudstilling, hønsedag, næste års mødested,
valg af dommere, informationsmateriale m.m 

8.   Eventuelt

------

Bestyrelsen opfordre til at deltage på kommende Europaudstilling i Leipzig den 2.weekend i december 2012 og Landsudstillingen i Fredericia 2.weekend i 2013